Kompleksowy Kurs Metody PRI

Cena za moduł: 2299zł

Kurs składa się z 4 modułów. Płatność za każdy do 30 dni przed rozpoczęciem.

Opłata rezerwacyjna 1000 zł stanowi część płatności za ostatni moduł.

SKU: Brak danych Kategoria:

Kompleksowy kurs metody Postural Restoration Institute realizowany w innowacyjnej formie hybrydowej

  • Naucz się skutecznie diagnozować i leczyć najpopularniejsze dysfunkcje posturalne i bólowe
  • Zdobądź efektywne narzędzia do pracy z postawą ciała
  • Naucz się integrować manualną pracę receptorową z ruchem, oddechem i narządami zmysłów
  • Poznaj kompleksowe podejście metody Postural Restoration Institute
  • Zbuduj pewność siebie w praktyce gabinetowej dzięki mentoringowi online po każdym module
  • Ucz się w kompleksowym systemie maksymalnie ułatwiającym zrozumienie założeń metody
  • Zdobądź oficjalne uprawnienia Postural Restoration Institute (3 akredytowane certyfikaty i wpis do bazy terapeutów PRI)

Organizowany przez nas kurs metody PRI wyróżnia się innowacyjną formą, łączącą w sobie zalety praktycznej eksploracji metody na żywo oraz e-learningu. Wieloletnie doświadczenie jedynego polskojęzycznego instruktora Postural Restoration Institute pozwoliło stworzyć kompleksowy system ułatwiający naukę i wdrożenie metody do praktyki gabinetowej w wysoko efektywny sposób. Program, który proponujemy, to aż 30 godzin nauki na żywo więcej niż w oryginalnym programie PRI Primary Courses.

Terminy:

Edycja II (brak wolnych miejsc): Moduł I: 17-19.11.2023 (Warszawa) / Moduł II: 13-14.01.2024 (online) / Moduł III: 16-17.03.2024 (online) / Moduł IV: 11-12.05.2024 (Warszawa)

Edycja III: Moduł I: 15-17.11.2024 (Warszawa) / Moduł II: 18-19.01.2025 (online) / Moduł III: 15-16.03.2025 (online) / Moduł IV: 26-27.04.2025 (Warszawa)

Na czym polega metoda PRI?

Koncepcja Postural Restoration Institute pozwala spojrzeć na ciało człowieka z nowej perspektywy. Jest ona skupiona wokół ogromnej roli naturalnych asymetrii wystepujących w organizmie człowieka. Kiedy dochodzi do zaburzeń w ich funkcjonalnej równowadze, dochodzić może do występowania różnego rodzaju dyskomfortu i dolegliwości, zmian przeciążeniowych czy ten zwiększonego ryzyka chorób narządu ruchu. Dysbalans w obrębie naturalnie kompensujących się asymetrii ciała wpływa także negatywnie na funkcje narządu ruchu, obniżając efektywność jego pracy, co może przekładać się na obniżoną formę sportową. Kurs PRI zwraca uwagę nie tylko na układ mięśniowo-powięziowy, ale także oddechowy, nerwowy, rozrodczy, wydalniczy oraz narządy zmysłów.

Metoda PRI rozkłada na czynniki pierwsze aspekty kształtujące ciało człowieka. Szczegółowo omawiane są zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki wpływające na funkcje ciała w przestrzeni. Uczestnicy kursu uczą się spostrzegać i diagnozować czynniki wytrącające narząd ruchu z optymalnego funkcjonowania. Ich precyzyjne określenie pozwala na stwierdzenie wzorca dysfunkcji, w jakim funkcjonuje pacjent i dobranie wysoce efektywnych, precyzyjnych interwencji terapeutycznych. Koncepcja Postural Restoration Institute opiera się zarówno na technikach manualnych, jak i ćwiczeniach terapeutycznych. Istotną rolę odgrywają także techniki inhibicji i facylitacji receptorowych. Szczegółowe zagadnienia poruszane na każdym module oraz najczęstsze dolegliwości, które mogą być efektywnie leczone z wykorzystaniem PRI, znajdują się poniżej w programie szkolenia.

postural restoration institute Polska

Dla kogo jest ten kurs?

Metoda PRI skierowana jest do fizjoterapeutów, trenerów medycznych, trenerów przygotowania motorycznego oraz lekarzy, którzy chcą nauczyć się jak efektywnie pracować z pacjentem, uwzględniając kompleksowość ciała człowieka. Jest także ceniona przez osoby pracujące z narządem wzroku, tj. okulistów i optometrystów, pozwala bowiem na korelację wzroku z postawą, diagnozowanie zaburzeń w tym obszarze oraz ich korygowanie. Diagnostyka oraz terapia Postural Restoration Institute pozwala skutecznie pracować z najczęstszymi dolegliwościami, ale też umożliwia zwiększanie efektywności pracy narządu ruchu. Kurs PRI pokaże Ci jak pracować nie tylko z układem mięśniowo-powięziowym, ale także oddechowym, nerwowym, rozrodczym oraz wydalniczym czy też narządami zmysłów zarówno za pomocą technik manualnych, jak i specjalistycznych ćwiczeń.

obóz w górach 2023

Prowadzący kurs

Michał Niedzielski – fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem, oficjalny terapeuta i instruktor metody Postural Restoration Institute, autor wielu publikacji naukowych, kursów i wystąpień na konferencjach międzynarodowych. Na co dzień przyjmuje w Horseheads Comprehensive Physical Therapy w Nowym Jorku, której jest założycielem. Ma także gabinet na Manhattan 59th, gdzie przyjmuje wraz z stomatologami. Zajmuje się pacjentami o szerokim spektrum dolegliwości, od niewielkich bóli po obezwładniające dysfunkcje. Jego celem jest przywrócenie funkcji każdego pacjenta do możliwie najwyższego poziomu. Poza tym, swoimi działaniami wspiera sukcesy zawodowych sportowców, w tym m.in. srebrnego olimpijczyka z Sydney.

Zobacz wywiad z Michałem na stronie Postural Restoration Institute.

Michał Niedzielski instruktor PRI

Program kursu

I Moduł: Oddychanie Posturalne – Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego – Patomechanika Wzorców Kompleksu „Piersiowo-Brzusznego”
realizowany w formie 3 dni zajęć stacjonarnych w Warszawie.

Kliknij i zobacz program

Zaawansowany kurs pogłębiający wiedzę o biomechanicznych zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną cześcią zespołu lędźwiowo – miedniczno – udowego. Proces usprawniania ukierunkowany jest na odbudowę pozycji miedniczno – udowej oraz rekrutację odpowiednich mięśni, tak aby zniwelować synergizmy wywołujące patomechaniczne asymetrie powyższego kompleksu. Nacisk będzie kładziony na repozycję, inhibicję i torowanie oraz ćwiczenia i techniki wzmacniające rotację tułowia, miednicy i kości udowej. Zastosowanie szczegółowych technik terapeutycznych umożliwi przywrócenie poprawnej pozycji spoczynkowej i funkcji nadaktywnych mięśni. Uczestnicy kursu będą mogli bezzwłocznie zastosować nabyte umiejętności w pracy klinicznej, między innymi w leczeniu dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych, bólów krzyża, zespołu mięśnia gruszkowatego, syndromu strzelającego biodra czy rwy kulszowej.


Webinar I: Powtórzenie wiadomości z modułu I z częścią Q&A dot. praktycznego wdrożenia informacji z Modułu I


II Moduł: Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego”
realizowany w formie dwudniowych zajęć online

Kliknij i zobacz program

Zaawansowany kurs pogłębiający wiedzę o biomechanicznych zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną cześcią zespołu lędźwiowo – miedniczno – udowego. Proces usprawniania ukierunkowany jest na odbudowę pozycji miedniczno – udowej oraz rekrutację odpowiednich mięśni, tak aby zniwelować synergizmy wywołujące patomechaniczne asymetrie powyższego kompleksu. Nacisk będzie kładziony na repozycję, inhibicję i torowanie oraz ćwiczenia i techniki wzmacniające rotację tułowia, miednicy i kości udowej. Zastosowanie szczegółowych technik terapeutycznych umożliwi przywrócenie poprawnej pozycji spoczynkowej i funkcji nadaktywnych mięśni. Uczestnicy kursu będą mogli bezzwłocznie zastosować nabyte umiejętności w pracy klinicznej, między innymi w leczeniu dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych, bólów krzyża, zespołu mięśnia gruszkowatego, syndromu strzelającego biodra czy rwy kulszowej.


Webinar II: Powtórzenie wiadomości z modułu I z częścią Q&A dot. praktycznego wdrożenia informacji z Modułu II


III Moduł: Odbudowa Miednicy – Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego – Patomechanika Wzorców „Łonowo-Krzyżowych”
realizowany w formie dwudniowych zajęć online

Kliknij i zobacz program

Zaawansowany kurs pogłębiający wiedzę o biomechanicznych zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną cześcią zespołu lędźwiowo – miedniczno – udowego. Proces usprawniania ukierunkowany jest na odbudowę pozycji miedniczno – udowej oraz rekrutację odpowiednich mięśni, tak aby zniwelować synergizmy wywołujące patomechaniczne asymetrie powyższego kompleksu. Nacisk będzie kładziony na repozycję, inhibicję i torowanie oraz ćwiczenia i techniki wzmacniające rotację tułowia, miednicy i kości udowej. Zastosowanie szczegółowych technik terapeutycznych umożliwi przywrócenie poprawnej pozycji spoczynkowej i funkcji nadaktywnych mięśni. Uczestnicy kursu będą mogli bezzwłocznie zastosować nabyte umiejętności w pracy klinicznej, między innymi w leczeniu dysfunkcji stawów krzyżowo-biodrowych, bólów krzyża, zespołu mięśnia gruszkowatego, syndromu strzelającego biodra czy rwy kulszowej.


Webinar III: Powtórzenie wiadomości z modułu III z częścią Q&A dot. praktycznego wdrożenia informacji z Modułu III


IV Moduł: Rozbudowana część praktyczna. Techniki inhibicji i facylitacji manualne i niemanualne zawarte na powyższych trzech modułach.
realizowany w formie 2 dni zajęć stacjonarnych w Warszawie

Program kursu zaprojektowany został tak, aby maksymalnie ułatwić zrozumienie i wdrożenie metody PRI jego uczestnikom. Po zakończeniu pełnego cyklu kursu, fizjoterapeuta będzie zdolny do przeprowadzenia kompleksowej, skutecznej diagnostyki oraz wdrożenia efektywnych terapii zgodnie z założeniami metody Postural Restoration Institute. Ukończenie pełnego kursu daje także oficjalne uprawnienia terapeuty metody Postural Restoration Institute wraz z wpisem do bazy terapeutów PRI oraz otwiera możliwość do realizacji kursów doskonalących w metodzie PRI. Uczestnicy otrzymają także certyfikaty za każdy ukończony moduł szkolenia.

Kurs jest akredytowany przez Postural Restoration Institute. Dowiedz się więcej o metodzie i Instytucie klikając tutaj.

Metoda Postural Restoration Institute podlega weryfikacji EBM. Aktualny zbiór publikacji dotyczących tej metody znajduje się pod tym linkiem.

Informacje dodatkowe

Data

I moduł: 17-19.11.2023, II moduł: 13-14.01.2024, III moduł: 16-17.03.2024, IV moduł: 11-12.05.2024

Lokalizacja

Moduły stacjonarne (I, IV): CKA Mrówka, ul. Przekorna 33 Warszawa

Opłata rezerwacyjna

1000zł (bezzwrotna)

II edycja – terminy

I moduł: 17-19.11.2023, II moduł: 13-14.02.2024, III moduł: 16-17.03.2024, IV moduł: 11-12.05.2024

III edycja – terminy

I moduł: 15-17.11.2024, II moduł: 18-19.01.2025, III moduł: 15-16.03.2025, IV moduł: 17-18.05.2025