Nowoczesna Terapia Manualna Kręgosłupa (Chad Cook)

16-17.09.2023, Warszawa

Kategoria:

Autorskie szkolenie Chada Cooka: Nowoczesna Terapia Manualna Kręgosłupa

 • Metody diagnostyczne i terapeutyczne kręgosłupa potwierdzone rzetelnymi badaniami naukowymi
 • Naucz się, jak skutecznie włączać interwencje manualne zgodnie z EBM
 • Dowiedz się, jak dobierać skuteczne i precyzyjne zadania domowe dla pacjentów
 • Poznaj koncepcję Chada Cook’a powstałą w wyniku 32 lat badań i pracy z pacjentami

Nowoczesna Terapia Manualna Kręgosłupa to 2-dniowy kurs mający na celu zapoznanie uczestników z nowoczesnymi, opartymi na dowodach naukowych zasadami terapii manualnej, filozofią, mechanizmami, technikami, programami ćwiczeń domowych oraz efektami klinicznymi. Kurs składający się w 70% z praktyki i 30% z prezentacji teoretycznych jest interaktywny i obejmuje następujące tematy:

 • Elementy wpływające na odczuwane przez pacjenta efekty (np. historia naturalna, efekty niespecyficzne i specyficzne oraz wspólne);
 • Specyficzne mechanizmy związane z manipulacją trakcyjną i nietrakcyjną;
 • Wymagana specyficzność terapii manualnej;
 • Czy jedna forma (lub jakakolwiek forma) terapii manualnej prowadzi do poprawy mechanizmów lub efektów klinicznych;
 • Jak rozmawiać z pacjentem o zastosowaniu terapii manualnej (innymi słowy, co ona robi, a czego nie robi);
 • Ogólne efekty kliniczne związane z manipulacją trakcyjną i nietrakcyjną
szkolenie dla fizjoterapeutów kręgosłup

Terapia manualna w oparciu o dowody naukowe

W swojej 2000-letniej historii terapia manualna była przedstawiana na wiele różnych sposobów. Niektóre z nich były bardzo wątpliwe. Od jej wczesnych, mistycznych początków, do obecnego, opartego na nauce podejścia traktującego terapię manualną jako modulator bólu, utrwaliło się wiele faktów i mitów. Nowoczesne interwencje terapii manualnej ewoluowały równolegle z postępem nauki i klinicyści mają teraz lepsze zrozumienie jej roli w zarządzaniu opieką nad pacjentem.

terapia manualna kręgosłupa szkolenie

Cele kursu

Do końca kursu, uczestnik będzie:

 • Rozpoznawał dominujące teorie i mity związane z ortopedyczną terapią manualną (OMT);
 • Rozumiał mechanizmy związane z OMT;
 • Identyfikował wpływ interwencji OMT na wyniki leczenia pacjenta;
 • Rozszyfrowywał dowody dotyczące mechanizmów OMT i wyników klinicznych;
 • Syntetyzował dowody kliniczne dotyczące manipulacji trakcyjnych i nietrakcyjnych;
 • Stosował powszechne techniki OMT w praktyce;
 • Identyfikował metody modyfikacji technik OMT w zależności od indywidualnej charakterystyki pacjenta;
 • Identyfikował rozszerzone metody OMT do użytku domowego;
 • Rozpoznawał braki w literaturze dotyczącej manipulacji trakcyjnych i nietrakcyjncyh.
kręgosłup terapia manualna ebm szkolenie

Prowadzący kurs

Chad Cook, PT, PhD, FAPTA jest profesorem w Department of Orthopaedics and Population Health Sciences na Duke University, z nominacją kategorii A w Duke Clinical Research Institute. Jest fizjoterapeutą z ponad 32-letnim doświadczeniem klinicznym. Dr Cook ukończył formalny doktorat i podoktorskie szkolenie edukacyjne w zakresie zarządzania bólem przewlekłym. Dr Cook jest członkiem American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapy. Jest badaczem klinicznym, który specjalizuje się w doskonaleniu i ulepszaniu procesu badania pacjenta oraz opracowywaniu metod leczenia bólu u pacjentów z chorobami układu mięśniowo-szkieletowego. Opublikował ponad 320 recenzowanych prac i był badaczem w projektach o łącznej wartości ponad 11 milionów dolarów (finansowanych przez National Institutes of Health (NIH), Department of Defense oraz Academy of Orthopaedic Physical Therapy). Obecnie jest dyrektorem i założycielem Center of Excellence in Manual and Manipulative Therapy (@DukeCEMMT) i głównym badaczem „ForceNET” – projektu badawczego NIH nad mechanizmami opartymi na sile. Dr Cook jest laureatem licznych nagród przyznawanych lokalnie w Duke, jak również prestiżowych nagród przyznawanych przez American Physical Therapy Association, American Academy of Orthopaedic Manual Physical Therapy oraz inne organizacje.

chad cook kurs Polska

Agenda kursu

Dzień pierwszy
8:30-9:00: Rejestracja
9:00-10:00: Definicje, panujące mity i zrozumienie roli OMT. Odpowiednia terminologia i komunikacja z pacjentem.
10:00-10:45: Zasady Badania: Jak wdrożyć OMT do praktyki gabinetowej
10:45-11:15: Przerwa
11:15-12:30: Mechanizmy terapii manualnej i zastosowanie leczenia wspomagającego
12:30-13:30: Lunch
13:30-15:15: Ocena i leczenie kręgosłupa szyjnego (praktyka)
15:15-15:45: Przerwa
15:45-17:00: Leczenie (i działania wspierające terapię) kręgosłupa szyjnego (praktyka)
17:00: Pytania i dyskusja
Dzień drugi
9:00-10:45: Ocena i leczenie kręgosłupa piersiowego
10:45-11:15: Przerwa
11:15-11:45: Leczenie (i działania wspierające terapię) kręgosłupa piersiowego (praktyka)
11:45-12:30: Określanie odpowiedzi na terapię i specyficzności leczenia (jakie są aktualne dowody?)
12:30-13:30: Lunch
13:30-15:15: Ocena i leczenie kręgosłupa lędźwiowego (praktyka)
15:15-15:45: Przerwa
15:45-17:00: Leczenie (i działania wspierające terapię) kręgosłupa lędźwiowego (praktyka)
17:00: Pytania i dyskusja

Bibliografia


1. Rabey M, Hall T, Hebron C, Palsson TS, Christensen SW, Moloney N. Reconceptualising manual therapy skills in contemporary practice. Musculoskelet Sci Pract. 2017 Jun;29:28-32.
2. Dice JL, Dendy D, Sizer PS, Cook CE, Feuling S, Brismée JM. Manual Therapy in Preadolescent Children: A Delphi Investigation of Physical Therapists in the United States. Phys Ther. 2021 Jan 29:pzab027.
3. Lewis JS, Cook CE, Hoffmann TC, O’Sullivan P. The Elephant in the Room: Too Much Medicine in Musculoskeletal Practice. J Orthop Sports Phys Ther. 2020 Jan;50(1):1-4.
4. Cook CE, Décary S. Higher order thinking about differential diagnosis. Braz J Phys Ther. 2020 Jan-Feb;24(1):1-7.
5. Côté P, Bussières A, Cassidy JD, Hartvigsen J, Kawchuk GN, Leboeuf-Yde C, Mior S, Schneider M; 140 signatories# call for an end to pseudoscientific claims on the effect of chiropractic care on immune function. A united statement of the global chiropractic research community against the pseudoscientific claim that chiropractic care boosts immunity. Chiropr Man Therap. 2020 May 4;28(1):21.
6. Satpute K, Bedekar N, Hall T. Effectiveness of Mulligan manual therapy over exercise on headache frequency, intensity and disability for patients with migraine, tension-type headache and cervicogenic headache – a protocol of a pragmatic randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Mar 3;22(1):243.
7. Cook CE, Garcia AN, Wright A, Shaffrey C, Gottfried O. Measurement Properties of the Oswestry Disability Index in Recipients of Lumbar Spine Surgery. Spine (Phila Pa 1976). 2021 Jan 15;46(2):E118-E125.
8. Cook CE, Denninger T, Lewis J, Diener I, Thigpen C. Providing value-based care as a physiotherapist. Arch Physiother. 2021 Apr 20;11(1):12.
9. Garcia AN, Simon CB, Yang ZL, Niedzwiecki D, Cook CE, Gottfried O. Classification of older adults who underwent lumbar-related surgery using pre-operative biopsychosocial predictors and relationships with surgical recovery: An observational study conducted in the United States. Health Soc Care Community. 2021 Sep 29. doi: 10.1111/hsc.13584.
10. Cook CE, Garcia AN, Shaffrey C, Gottfried O. The Influence of Unemployment and Disability Status on Clinical Outcomes in Patients Receiving Surgery for Low Back-Related Disorders: An Observational Study. Spine Surg Relat Res. 2020 Nov 20;5(3):182-188.
11. Longtin C, Décary S, Cook CE, Tousignant-Laflamme Y. What does it take to facilitate the integration of clinical practice guidelines for the management of low back pain into practice? Part 1: A synthesis of recommendation. Pain Pract. 2021 Nov;21(8):943-954.
12. Longtin C, Décary S, Cook CE, Tousignant-Laflamme Y. What does it take to facilitate the integration of clinical practice guidelines for the management of low back pain into practice? Part 2: A strategic plan to activate dissemination. Pain Pract. 2022 Jan;22(1):107-112.
13. Longtin C, Décary S, Cook CE, Martel MO, Lafrenaye S, Carlesso LC, Naye F, Tousignant-Laflamme Y. Optimizing management of low back pain through the pain and disability drivers management model: A feasibility trial. PLoS One. 2021 Jan 20;16(1):e0245689.
14. Garcia AN, Cook CE, Rhon D. Which patients do not seek additional medical care after a self-management class for low back pain? An observational cohort. Clin Rehabil. 2019 Nov;33(11):1831-1842.
15. Sun E, Moshfegh J, Rishel CA, Cook CE, Goode AP, George SZ. Association of Early Physical Therapy With Long-term Opioid Use Among Opioid-Naive Patients With Musculoskeletal Pain. JAMA Netw Open. 2018 Dec 7;1(8):e185909.
16. Tucker HR, Scaff K, McCloud T, Carlomagno K, Daly K, Garcia A, Cook CE. Harms and benefits of opioids for management of non-surgical acute and chronic low back pain: a systematic review. Br J Sports Med. 2020 Jun;54(11):664.
17. Tousignant-Laflamme Y, Houle C, Cook CE, Naye F, LeBlanc A, Décary S. Mastering Prognostic Tools: an Opportunity to Enhance Personalized Care and to Optimize Clinical Outcomes in Physical Therapy. Phys Ther. 2022 Feb 23:pzac023. doi: 10.1093/ptj/pzac023. Epub ahead of print. PMID: 35202464.
18. Cook CE, Wright A, Wittstein J, Barbero M, Tousignant-Laflamme Y. Five Recommendations to Address the Limitations of Patient-Reported Outcome Measures. J Orthop Sports Phys Ther. 2021 Dec;51(12):562-565.

Informacje dodatkowe

Data

16-17.09.2023

Lokalizacja

CKA Mrówka, ul. Przekorna 33, Warszawa

Opłata rezerwacyjna

699zł (bezzwrotna)

Język szkolenia

Angielski z tłumaczeniem konsekutywnym na Polski